Privacyverklaring & Cookiebeleid

thuisopnummer14.nl (kvk 51197987), gevestigd Wateren 14 in Wateren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder beschreven.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

thuisopnummer14 verwerkt jouw persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van de diensten van thuisopnummer14 en/of je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Bijvoorbeeld bij het invullen van het contactformulier op de site van thuisopnummer14, door een reactie te geven op het blog of door een bestelling in de winkel te plaatsen.

thuisopnummer14 kan de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

  • voor- en achternaam zoals ingevuld
  • adresgegevens zoals ingevuld
  • telefoonnummer zoals ingevuld
  • IBAN nummer bij een aankoop in de winkel
  • e-mailadres zoals ingevuld
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaattype

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via thuisopnummer14@kpnmail.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

thuisopnummer14 maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Waarom thuisopnummer14 uw gegevens nodig heeft?

thuisopnummer14 verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met jou op te kunnen nemen als daarom wordt gevraagd en/of om jou schriftelijk (per e-mail en of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan thuisopnummer14 uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst tot opdracht, doorgaans bestaande uit het leveren van een product, dienst of dienstverlening.

Hoe lang bewaart thuisopnummer14 uw gegevens?

thuisopnummer14 bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

Delen met anderen?

thuisopnummer14 verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek!

Op de website van thuisopnummer14 worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP – adres van jouw computer en het tijdstip van het contact en de gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. thuisopnummer14 gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. thuisopnummer14 gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor meer informatie: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: thuisopnummer14@kpnmail.nl
thuisopnummer14 zal zo snel mogelijk, maar maximaal binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen.

thuisopnummer14 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van thuisopnummer14 maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Thuisopnummer14 host haar website via 1eurohosting die in de privacyverklaring van het bedrijf aangeeft dat alle data vertrouwelijk is en goed wordt beschermd. 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door thuisopnummer14, neem dan contact op via thuisopnummer14@kpnmail.nlof met Johan Liezen, de functionaris gegevensbescherming van thuisopnummer14. Hij is te bereiken via het vermelde mailadres of via het mobiele telefoonnummer 06 – 3093 7404.    

Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht je toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zie ik deze graag tegemoet op thuisopnummer14@kpnmail.nl